قفل دیجیتال یوکا luna

09198649902 همراه
قفل دیجیتال یوکا luna

قفل دیجیتال یوکا luna

قفل دیجیتال یوکا luna یکی از بهترین انواع قفل دیجیتال میباشد که داریا رمز و اثر انگشت و کارت میباشد.این قفل قابلیت باز شدن با تلفن همراه و رمز دو مرحله ای و قفل تصادفی نیز میباشد و همچنین در زمان آتش سوزی درب به صورت اتومات باز میشود.

قفل دیجیتال یوکا luna
قفل دیجیتال یوکا luna
قفل دیجیتال یوکا luna
قفل دیجیتال یوکا luna
مشخصات قفل دیجیتال یوکا luna
دسترسی به قفل توسط رمز ، اثر انگشت ، کارت
امکان باز کردن و کنترل قفل از طریق تلفن
قابلیت وارد کردن اعدادی تصادفی مانع حدس زدن رمز توسط افـراد غیر مجاز می شود
مانع نفوذ از طریق ولتاژ بالای برق
قابلیت غیر فعال کردن قابلیت باز شدن قفل به وسیله دکمه داخلی
باز شدن اتوماتیک درب زمان آتش سوزی جهت تخلیه سریع مکان
افزایش امنیت با شــرط دو مرحله ای رمز به همراه اثر انگشت یا کارت
تماس بگیرید