قفل دیجیتال رمزی یوکا

09198649902 همراه
قفل دیجیتال رمزی یوکا

قفل دیجیتال رمزی یوکا

توضیحات محصول

  • دارای قابلیت قفل شدن به صورت اتوماتیک یا دستی 
  • قابلیت اضافه کردن چند کارت 
  • باز شدن قفل به صورت اتوماتیک بعد از 12 یا 24 ساعت 
  • قابلیت باز شدن قفل با سوویچ، کارت، مچ بند و ...
تماس بگیرید