پاورسویچ هتلی E2

09198649902 همراه
پاورسویچ هتلی E2

پاورسویچ هتلی E2

پاور سوئیچ هتلی E2 قابلیت نصب و جا به جایی را دارد همچنین دارای خروجی رله 40 آمپر می باشد. برای اتاق های تاریک یک LED جهت مشخص کردن محل ورود کارت در نظر گرفته شده است. در محیط های مرطوب و شرجی مانند شهر های شمالی و جنوبی کشور بدون مشکل و خرابی قابلیت استفاده را دارد

پاورسویچ هتلی E2
پاورسویچ هتلی E2
  • فعال شدن برق با کارت mifar  مجزا (کارت ورودی مجزا – کارت پاور سوئیچ مجزا)
  • دارای LED جهت مشخص کردن محل ورود کارت در اتاق تاریک
  • امکان استفاده در محیط های شرجی و مرطوب
  • امکان نصب و استفاده برای تمامی درب های معمولی و یا الکترونیکی
  • دارای خروجی رله 40 آمپر
  • امکان جا به جایی و نصب در محل دلخواه بدون خرابی امکان ایجاد و تعریف کارت مجدد در صورت مفقود شدن کارت

 

 

تماس بگیرید